อนุทิน 19241 - ปลายทาง

ครู ผู้สอน อาจารย์ ยุคปัจจุบันมีคุณภาพ / จริยธรรม / คุณธรรมของความเป็นครู......จริงหรือ..?

- สภาพปัจจุบันครู อาจารย์  ผู้สอน ในยุคของปัญหา เศรษฐกิจ สังคม ก่อให้จิตสำนึกภายในตัวตน ความเป็นครูมืออาชีพ มันตัดทอนลง จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือ " กิเลศ " สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะทำให้ครู อาจารย์ ผู้สอน เหลือเพียงแค่ความเป็นตัวตนเท่านั้น แต่ จิตที่จะเป็นผู้ให้แบบมืออาชีพ ก็มีเพียงแค่เงาลางๆ   ก็ยังคงหวังลึกๆ ให้ครู ผู้สอน อาจารย์ ทุกผู้ตัวตน คิดได้ ทำได้ ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกทาง ซึ่งสิ่งที่จะขัดเกลา ชะล้าง จิตของทุกตัวตน ก็มีอยู่ภายในอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะหยิบมาใช้หรือไม่ ? สั้นๆ  ความหมายง่ายๆ คือ " ความปรกติ " คือ " ศีล " (ศีล 5)   กระทำได้โดยไม่ต้องฝึก ต้องฝน เพียงแค่ยึดถือยึดมั่นให้อยู่บนฐานของความปรกติเท่านั้น ทำได้หรือไม่ ?

เขียน 27 Aug 2008 @ 13:16 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 13:41, ()


ความเห็น (0)