อนุทิน 19233 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

เช้านี้เข้าฟังบรรยายเรื่อง "Theory Development" by Associate Prof. Tony Ward

ทำให้เข้าใจงานวิจัยของเรามากขึ้น โดยเฉพาะงานวิจัยทางด้าน Social Sciences ที่ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่ ต้องมีการ retested หลายครั้ง ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของงานวิจัยทางด้านนี้ เพื่อให้ได้ fully formalised theory

The purpose of theory is to increase scientific understanding of a domain.

เขียน 27 Aug 2008 @ 12:25 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)