อนุทิน 19230 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ช่วงเช้าประชุมทีมงาน UsableLabs ได้ภาพงานที่ทำในโครงการ Digital KM ชัดเจนขึ้นมาก

เขียน 27 Aug 2008 @ 12:14 ()


ความเห็น (0)