อนุทิน 19218 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@19209 ค่ะคุณศศินันท์ ต้องแล้วแต่จริตแต่ละคน

มัทลองค้นพจนานุกรมพุทธศาสตร์ดูเล่นๆ

ทำบุญ = ทำความดี, ทำสิ่งที่ดีงาม, ประกอบกรรมดี ดังที่ท่านแสดงใน บุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ แต่ที่พูดกันทั่วไป มักเพ่งที่การเลี้ยงพระตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ บริจาคบำรุงวัดและการก่อสร้างในวัด เป็นสำคัญ

ถ้าเราทุกคนทำได้มากกว่าแค่ที่"พูดกันทั่วไป"ก็น่าจะดีเนอะคะ

บุญกิริยาวัตถุ = สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ, เรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ, ทางทำความดี,
       หมวด ๓ คือ

           ๑. ทานมัย ทำบุญด้วยการให้
           ๒. สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี
           ๓. ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา ;

       หมวด ๑๐ คือ

           ๑. ทานมัย ทำบุญด้วยการให้
           ๒. สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี
           ๓. ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา
           ๔. อปจายนมัย ด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
           ๕. เวยยาวัจจมัย ด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้
           ๖. ปัตติทานมัยด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อื่น
           ๗. ปัตตานุโมทนามัย ด้วยความยินดี ความดีของผู้อื่น
           ๘. ธัมมัสสวนมัย ด้วยการฟังธรรม
           ๙. ธัมมเทสนามัย ด้วยการสั่งสอนธรรม
           ๑๐. ทิฏฐุชุกัมม์ ด้วยการทำความเห็นให้ตรง แก้ไขปรับปรุงความคิดเห็นให้ถูกต้อง

เขียน 27 Aug 2008 @ 10:21 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 11:12, ()


ความเห็น (0)