อนุทิน 19153 - ภูสุภา

@19151 คงพิลึกเหมือนดูรายการไล้ฟ์โชว์บางอัน
ไม่เคย(ทน)ดูได้ ค่ะ

เขียน 26 Aug 2008 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)