อนุทิน 19096 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตลอดเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาหลายสิบปีสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่า "กรุงเทพฯ คือเมืองไทย เมืองไทยคือกรุงเทพฯ" ถ้าเรามีการกระจายความเจริญมากกว่านี้ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

  เขียน:  

ความเห็น (0)