อนุทิน #19096

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาตลอดเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาหลายสิบปีสะท้อนความจริงอย่างหนึ่งว่า "กรุงเทพฯ คือเมืองไทย เมืองไทยคือกรุงเทพฯ" ถ้าเรามีการกระจายความเจริญมากกว่านี้ เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย

เขียน:

ความเห็น (0)