อนุทิน 19034 - krunarong

  ติดต่อ

เตรียมเอกสาร การอบรมการจัดทำเว็บชุมชน ในวันที่ 2 ก.ย. 2551 ณ โรงเรียนวัดพังสิงห์ เวลา 8.30-16.30 ตามหนังสือที่ ศธ 04069/4788 ลงวันที่ 13  ส.ค. 2551

เรื่อง การดำเนินการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม ตามกลยุทธ์ สพฐ.

  เขียน:  

ความเห็น (0)