อนุทิน 19019 - มะปรางเปรี้ยว

เพิ่งประชุมเสร็จ ตกลงกันว่าจะมีประชุมครั้งใหญ่วันพุธนี้ เพื่อวางแผนภาพรวมการทำงานทั้งหมด

เขียน 25 Aug 2008 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)