อนุทิน 18998 - แม่น้องธรรม์

Status : ฮึ

ที่มา :

วันก่อนฟังเสียงธรรมจากหลวงปู่ชา ได้วิธี "ฮึ" ภาวนา ปิ๊งเลย ขอยกทั้งกระบิมาแบ่งปันที่นี่ (ขอบคุณ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=baojin&month=03-2006&date=29&group=5&gblog=1)

"เมื่อรู้สึกว่าใจ มันหงุดหงิด ใจไม่ดี โกรธ เราก็ร้อง ฮึ เวลาใจดีขึ้นมาก็ร้อง ฮึ ว่ามัน ไม่เที่ยงดอก ถ้ามันรักคนนั้นขึ้นมาในใจก็ ฮึ ถ้ามันจะโกรธคนนั้นขึ้น มาก็ ฮึ เข้าใจไหม ไม่ต้องไปดูลึก ไม่ต้องไปดูพระไตรปิฎกหรอก ฮึ นี่เรียกว่ามันไม่เที่ยง ความรักนี่มันก็ไม่เที่ยง ความชังนี่มันก็ไม่เที่ยง ความดีมันก็ไม่เที่ยง ความชั่วมันก็ไม่เที่ยง มันเที่ยงอย่างไรเล่า มันจะ เที่ยงตรงไหม มันเที่ยงก็เพราะของเหล่านั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น คือมันเที่ยงอย่างนี้มันไม่แปรเป็นอย่างอื่น มันเป็นอย่างนั้น นี่เรียกว่าความเที่ยง เที่ยงก็เพราะว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันไม่ได้แปรเป็นอย่างอื่น เดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็ชัง มันเป็นของมันอยู่ อย่างนี้ นี่คือมันเที่ยงอย่างนี้"

เขียน 25 Aug 2008 @ 10:29 ()


ความเห็น (0)