อนุทิน #18960

งานแนะแนวฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตสู่อาชีพ  เวลา 09.00-15.00 น. ณ   คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตเข้าร่วม 50 คน

เขียน:

ความเห็น (0)