อนุทิน 18899 - บุณยกร

บุณยกร

"รู้จักวางใจแต่ไม่ใช่วางเฉย"

"ใช้ความเพียรนำหน้าความพร้อม"

สัตตหะกรณียะ๗ วันเดินทางเข้ากรุงเทพ

อนุโมทนาสาธุ

เขียน 24 Aug 2008 @ 10:30 ()


ความเห็น (0)