อนุทิน 18885 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้จัดการเรื่อง mailing lists - ThaiHealth-announce (a) lists.healthy.in.th แล้วสัปดาห์หน้าค่อยจัดการ KM-discuss (a) lists.healthy.in.th

Mailing lists ไม่ใช่เรื่องยากทางเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องยากเรื่องการจัดการ เพราะเป็นเส้นบางๆ ระหว่างสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลกับ spams

เขียน 24 Aug 2008 @ 08:16 ()


ความเห็น (0)