อนุทิน 18884 - หยั่งราก ฝากใบ

@18861  ดูเหมือน..นิ่ง...แต่เห็น...ความเคลื่อนไหวในใบสน

         "สงบงาม ท่ามกลางความไหวแรง"

เขียน 24 Aug 2008 @ 08:15 ()


ความเห็น (0)