อนุทิน 18884 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@18861  ดูเหมือน..นิ่ง...แต่เห็น...ความเคลื่อนไหวในใบสน

         "สงบงาม ท่ามกลางความไหวแรง"

  เขียน:  

ความเห็น (0)