อนุทิน 18883 - หยั่งราก ฝากใบ

ถูกถามให้ต้องคิดว่า...คนดีเป็นอย่างไร ตัดสินที่ไหน ด้วยอะไร...

คิดถึง...เต๋า...          บทที่ 49  ปราชญ์

ปราชญ์มิได้ใส่ใจในตน

ท่านถือเอาผู้อื่นเปรียบประดุจตัวท่าน

 

กับคนดีข้าพเจ้าก็ทำดีด้วย

กับคนชั่วข้าพเจ้าก็ทำดีด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดี

กับคนมีสัจจะข้าพเจ้าก็เชื่อถือ

กับคนไร้สัจจะข้าพเจ้าก็ยังเชื่อถือ

ทั้งนี้เพื่อให้เขาเปลี่ยนเป็นคนมีสัจจะ

 

ปราชญ์อยู่ในโลกอย่างสงบกลมกลืน

มีใจกรุณาต่อทุกผู้คน

คนในโลกก็จะมีน้ำใจดีงาม

ท่านดูแลประชาชนเหมือนดังบุตรของตน

 

คนดีน่าจะดูที่การปฏิบัติตนต่อคนอื่น โดยไม่เลือก...ว่าเขาว่าใคร ยิ่งกับผู้ที่ด้อยกว่า ไม่มีทางสู้ด้วยแล้ว เขาจะยิ่งปฏิบัติด้วยอย่างดียิ่งขึ้นไปอีก...

P814004111

          โอ้...พิราบตกยากเสียแล้วสิหนอ...

เขียน 24 Aug 2008 @ 08:09 () แก้ไข 24 Aug 2008 @ 10:21, ()


ความเห็น (0)