อนุทิน 18875 - Sasinand

  ติดต่อ

เพราะเราเชื่อมโยงกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจะมีปัจจัยภายนอกหลายๆอย่าง เข้ามากระทบกับ แผนการ ที่จะบรรลุเป้าหมายในอนาคตของเราได้
คนเราทุกคน อยากให้อนาคต ของตัวเองและครอบครัว มีความมั่นคงพอสมควร กว้างๆ  ซึ่งได้แก่ 1.ความมั่นคงทางสุขภาพ 2.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3.ความมั่นคงทางสังคม
นอกจากนี่ สิ่งที่เรายังต้องการอีกเพื่อความสงบสุขในภาพรวมคือ  ความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง และ  ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)