อนุทิน 18873 - ประชิต อินทะกนก

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ที่เหมือนและแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบท เหมือนที่มีปัญหาด้านครอบครัวและรายได้ ต่างที่คุณภาพการศึกษา

เขียน 23 Aug 2008 @ 23:58 ()


ความเห็น (0)