อนุทิน 18873 - ประชิต อินทะกนก

  ติดต่อ

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสุรินทร์ สถานการณ์ที่เหมือนและแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบท เหมือนที่มีปัญหาด้านครอบครัวและรายได้ ต่างที่คุณภาพการศึกษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)