อนุทิน 18853 - ครูแอน

ทำสมุดบันทึกการอ่านให้เด็กๆ 30 เล่ม ....ตามด้วยสรุปงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งสพท.แม่ฮ่องสอน 1

เขียน 23 Aug 2008 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)