อนุทิน 18824 - Sasinand

Sasinand

การแพทย์ ตั้งแต่ ศตวรรษที่ 20เป็นต้นมา ส่งเสริมให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสุขภาพของตนเอง เลิกล้มความคิดและระบบที่จะผูกขาด สุขภาพของตนเองไว้กับสถาบันแพทย์และโรงพยาบาลอีกต่อไป
อาหาร จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่จะนำมาใช้ในการรักษาโรคได้อีกด้วย
โดยแพทย์จีนได้นำมาใช้ตั้งแต่ 5,000ปีมาแล้ว และฮิปโปเครติส บิดาของการแพทย์แผนปัจจุบัน ก็ได้นำมาใช้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้ว
Salmonsalad
90%ของโรคภัย มาจากนิสัยการกินที่ไม่ดี ดู Food Guide Pyramid

เขียน 23 Aug 2008 @ 16:22 () แก้ไข 23 Aug 2008 @ 17:51, ()


ความเห็น (0)