อนุทิน 18807 - เตวิชโช

  ติดต่อ

การทำหน้าที่ถูกต้องชอบธรรมไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อไปรับผลของการกระทำอยู่ที่ตรงจุดหมายปลายทาง..หากแต่เป็นการทำหน้าที่เพื่อได้รับผลประโยชน์และความสุขตรงจุดหมายรายทาง..การเปลี่ยนแปลงตนเอง

ไปสู่ทิศทางที่ดีแม้จะเป็นเพียงจุดเล็กๆย่อมมีคุณค่าต่อตนต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง(ขอยกคำกล่าวบางประโยคของเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีวีบูรพา..เจ้าของรายการ กบนอกกะลา คนค้นคน ที่บอกว่า.."เริ่มจุดต่าง สร้างจุดเปลี่ยน" อนุโมทนาสาธุ @18807

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)