อนุทิน 18794 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ถ้าไม่พอใจใครหรืออะไร พระท่านสอนว่าความอดทนเป็นเรื่องประดับของนักปราชญ์ ท่านพบความผันแปรมาแล้ว ย่อมเข้าใจดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เราได้มาก็อยู่กับเราระยะหนึ่งแล้วล่วงลับดับหายไป  แม้แต่ฟันในปากที่รักษาอย่างดี ในที่สุดก็หักหมด

...มีไว้เตือนตัวเอง...

 

เขียน 23 Aug 2008 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)