อนุทิน 18769 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

หากเราเชื่อในกฏแห่งกรรม เราก็จะหลีกเลี่ยงอกุศลกรรม มุ่งทำแต่ กุศลกรรม

เพื่อชีวิตที่ดีงาม

เขียน 22 Aug 2008 @ 23:28 ()


ความเห็น (0)