อนุทิน 18751 - ครูแอน

อบรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และยาเสพติด นักเรียน 140 คน วิทยากรครูร่วมกับสาธารณสุขปาย รพ.ปาย และเครือข่ายโรงเรียนใน อ.ปาย

เขียน 22 Aug 2008 @ 22:00 () แก้ไข 22 Aug 2008 @ 22:05, ()


ความเห็น (0)