อนุทิน 18751 - ครูแอน

  ติดต่อ

อบรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และยาเสพติด นักเรียน 140 คน วิทยากรครูร่วมกับสาธารณสุขปาย รพ.ปาย และเครือข่ายโรงเรียนใน อ.ปาย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)