อนุทิน #18751

อบรมโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และยาเสพติด นักเรียน 140 คน วิทยากรครูร่วมกับสาธารณสุขปาย รพ.ปาย และเครือข่ายโรงเรียนใน อ.ปาย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)