อนุทิน 18745 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อ่านข่าวจากต่างประเทศข่าวหนึ่งแล้วก็ต้องยิ้มมุมปากด้วยความระทดใจ เกิดเป็นคนไทย เกิดเป็นคนไทย...

เขียน 22 Aug 2008 @ 19:35 () แก้ไข 24 Aug 2008 @ 22:26, ()


ความเห็น (0)