อนุทิน 18728 - กวิน

กวิน

จะเขียนเกี่ยวกับ ทฤษฎีไม้แข็ง (X Theory) และทฤษฎีไม้นวม (Y Theory )  ของ ดักลาส  แมคเกรเกอร์ (Douglas Mc Gregor) 

และ ทฤษฎี (X+Y)/2= นิติธรรม ของพระพุทธเจ้า


(X+Y)/2  = นิติธรรม

X=กามสุขขัลลิกานุโยค
Y=อัตกิลมถาลิกานุโยค
/2=มัชฌิมาปฏิปทา

คิดบวก (positive thinking)
คิดลบ (negative thinking)


พุทธทาส :
เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา             จงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู            ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
จะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว                 อย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย    ฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริง

กวิน:
เขามีส่วน ดีจง อย่าหลงเขลา               จงมองเงา- เค้าความเลว เหลวไหลอยู่
เป็นประโยชน์ โภชน์ผล ของคนดู         ดีเลวรู้ สู่จิต  ครุ่นคิดเอย
แม้นยืนข้าง เลวดี ที่จุดเดียว                ใจจะเอี้ยว (ลำ)เอียงได้ สหายเอ๋ย
ใจที่หนุน ดุลไว้ ไม่ไกวเลย                   ฝึกให้เคย มองเลวดี มีคุณจริง

เขียน 22 Aug 2008 @ 16:44 () แก้ไข 24 Aug 2008 @ 20:09, ()


ความเห็น (0)