อนุทิน 18708 - มะปรางเปรี้ยว

@18706 อ.Lin Hui ค่ะ

บางทีอาจเป็นที่ port ที่ต่อ mouse & keyboard ค่ะ เช่น port usb มีปัญหาค่ะ

เขียน 22 Aug 2008 @ 11:38 ()


ความเห็น (0)