อนุทิน 18703 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

  • ลืมทำ schedule เว็บ ม.อ.
  • ต้องปรับ IA เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ สกว.ใหม่ พี่แสงเพ็ชรโทรมาบอกว่าบางส่วนไม่มีข้อมูล
  • ต้องให้เบิร์ดตรวจสอบภาพที่ใช้ประกอบเว็บ สกว. ใหม่อีกรอบ
  เขียน:  

ความเห็น (0)