อนุทิน 18703 - มะปรางเปรี้ยว

  • ลืมทำ schedule เว็บ ม.อ.
  • ต้องปรับ IA เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ สกว.ใหม่ พี่แสงเพ็ชรโทรมาบอกว่าบางส่วนไม่มีข้อมูล
  • ต้องให้เบิร์ดตรวจสอบภาพที่ใช้ประกอบเว็บ สกว. ใหม่อีกรอบ
เขียน 22 Aug 2008 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)