กุหลาบสีชมพูกำลังบาน

เพือความสุขเล็กๆๆๆๆ ที่ Lin Hui สามารถ ส่งมาให้ชาว G2K ทุกคน ชื่นชมดอกกุหลาบสีชมพู ที่บานยังไม่เต็มที่ แค่พรุ่งก็บานเต็มที่ให้ชื่นชมต่ออีก 2-3 วันแล้วค่อยโรยลาไป ดอกใหม่ก็เกิด ตูม แล้วค่อยๆ บาน…โรยตามวัฏจักร