อนุทิน 18674 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อีกมุมหนึ่งจากสวนจตุจักร @ 202577 โดย หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

สวัสดีครับ จตุจักร แปลว่า จักร 4 อันได้แก่

1.การอยู่ใน(ประ)เทศะ ที่เหมาะสม
2.การคบสัตบุรุษ (สัตบุรุษ แปลอ้อมๆ แปลว่า คนดี ซึ่งตรงกันข้ามกับ สัตวบุรุษ สัตบุรุษ แปลตรงๆ ว่า บุรุษ 7  (บุรุษ/สตรี ผู้มีคุณธรรมคือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา)
3.การตั้งตนไว้ชอบ
4.ความเป็นผู้มีบุญกระทำไว้แล้วในปางก่อน

เขียน 22 Aug 2008 @ 00:13 () แก้ไข 22 Aug 2008 @ 00:14, ()


ความเห็น (0)