อนุทิน #18623

@18616

อ.วิจารณ์ พานิช ท่านสนับสนุนเบื้องหลังพร้อมเป็นกำลังใจครับ และยังมีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่าน

กระผมต้องกราบขอบพระคุณในความเอื้อเอ็นดูของทุกท่านที่มีต่อกระผมตรงนี้ครับ

เขียน:

ความเห็น (0)