อนุทิน 18613 - wwibul

wwibul

@18608 ภูมิปัญญาบางเรื่อง ที่มาอาจไม่ได้ตรงไปตรงมาเท่าไหร่

เช่น สมัยโบราณ อาหารพวกเนื้อนมไข่ เขาถือว่าแสลงกับคนท้อง คนสมัยนี้มองอย่างไม่เข้าใจ ก็อาจมองว่าคนโบราณงมงาย ทั้งที่ภูมิปัญญานั้นดีในบริบทแวดล้อมอย่างนั้น และไม่ดีในบริบทแวดล้อมอย่างนี้

ในสมัยที่ไม่มีเทคโนโลยีผ่าตัด ถ้าตั้งครรภ์แล้ว "กินอาหารแสลง" จนทารกหนัก 4 กิโลกรัม  การ "ตายทั้งกลม" ดูจะเป็นเรื่องที่เกิดค่อนข้างแน่ การห้ามอาหารแสลงอย่างนั้นในยุคนั้น กลายเป็น Best Practices ไป

ในสมัยปัจจุบันที่ผ่าตัดครรภ์เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ตั้งครรภ์แล้ว "กินอาหารบำรุง" จนทารกหนัก 4 กิโลกรัม น้ำหนักเด็กกลายเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตาคนเป็นพ่อเป็นแม่ไป ว่าดูแลดี ถ้าขาดอาหารเนื้อนมไข่ เดี๋ยวตัวชี้วัดสุขภาวะแม่และเด็กจะแปดเปื้อนไป...

เขียน 21 Aug 2008 @ 20:06 () แก้ไข 21 Aug 2008 @ 22:31, ()


ความเห็น (0)