อนุทิน 18601 - หยั่งราก ฝากใบ

@18567  ชอบแง่คิด มุมมองดี ๆ จากพี่ศศินันท์ค่ะ ... อุปสรรคที่ยี่ง ใหญ่ที่สุดคือ อุปสรรคที่เกิดจากตัวของเราเอง คือกิเลสอาสวะภายใน นี่เอง

ขอบคุณค่ะ..^_^...

เขียน 21 Aug 2008 @ 19:32 ()


ความเห็น (0)