อนุทิน 18598 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ในเวทีประชุมวันนี้ มีโอกาสได้รู้จัก ผศ.ดร.สุมนา ตังคณะสิงห์ คณะสังคมฯ ม.มหิดล

อาจารย์มีบุคลิกการพูดที่น่าประทับใจ ประเด็นวิจัยที่นำเสนอก็น่าสนใจ ก็คือ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจิต ที่เน้นการ meditation ซึ่งเมืองไทยน่าจะเป็นจุดเเข็งได้ ทำตลาดในระดับบน แต่เป็นลัษณะ niche market

อาจารย์ยังเสนอ "จริยะธรรมสุขภาพ"  ศัพท์ใหม่ ที่มีนิยามเฉพาะ

เขียน 21 Aug 2008 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)