อนุทิน 18597 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผศ.เอี่ยม ทองดี (รอง ผอ.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ม.มหิดล) ชวนทำวิจัยประเด็น "แผนที่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย" 

ซึ่งผมสนใจ ประเด็นวัฒนธรรมเป็นทุนเดิม และทาง รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา แนะนำว่า ลองเขียน concept paper โดยท่านให้แนวทางว่า วัฒนธรรมกับสุขภาพ สอดคล้องกันอย่างไร เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวได้อย่างไร?

 

เขียน 21 Aug 2008 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)