อนุทิน 18596 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานอาจารย์ ม.มหิดล ประเด็น health tourism  ตามโครงการ Thailand's tourism Development  เป็นเวทีที่พัฒนาโจทย์ประเด็นวิจัยที่เน้นเรื่องของ Health ดูคล้ายๆกับว่า จะให้ครอบคลุมทุกมิติ งานจึงดูใหญ่และเน้นภาระกิจของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผมได้นอกจากไปแลกเปลี่ยนก็คือ ได้ประเด็น Thesis ปริญญาเอกด้วย

ผมสนใจในบางประเด็นที่ผมถนัด อาทิเช่น

  • วัฒนธรรมกับสุขภาพ
  • การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวกับสุขภาพ

สาขาที่ผมเลือกเป็น International  สิ่งที่ผมต้องผ่านเกณฑ์ด้วยก็คือ คะแนนโทเฟิล ๕๐๐ +

ลองร่าง Concept paper ไว้เพื่อนำเสนออาจารย์ด้วย

 

 

 

เขียน 21 Aug 2008 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)