อนุทิน 18592 - bup

bup

ระยะนี้สนุกกับการทดสอบอ่านออกเสียง  ร  ล  คำควบกล้ำ  ให้เด็กมาทดสอบทีละคนจากแบบทดสอบที่เตรียมไว้  3  ชุด  เด็กๆ ตั้งอกตั้งใจดีมาก  รีบมาสอบทุกคน  เห็นเด็ก ๆ รอ แล้วไม่อยากกินข้าวกลางวันเลย  เจ็ดโมงเช้าก็มารอแล้ว  กลางวันแกก็รีบกินข้าว  เรายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลย มารอแล้ว  หลังเลิกเรียนก็มาอีก  เห็นเด็กขยัน ครูก็มีกำลังใจ  ผลการทดสอบปรากฏว่ามีเด็กที่อ่านได้เพราะมาก ๆ ไม่ผิดเลย อยู่  2  คน  จาก 159 คน  คือ นลพรรณ  สุพรรณพานิชย์  และพิมลพรรณ  คงสมบูรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 123  คน มีที่ต้องมาฝึกกันใหม่เพราะอยู่ในเกณฑ์พอใช้และปรับปรุง  34  คน  ก็ให้เด็กๆ อีกนั่นแหละ ช่วยกันเรียบเรียงเรื่อง และแต่งร้อยกรอง เอามาเป็นแบบฝึก  จับคู่บ้าง  กลุ่มบ้าง  ช่วยกันแก้ไข  แล้วค่อยมาสอบใหม่  ดูพัฒนาการต่อไป  อยากบอกว่า "พอครูบอกให้ เพิร์ล ดูแลฟ้านะ"  หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงซ้อมกันใหญ่  "เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลง"  ทั้งๆ ที่กิจกรรมขณะนั้น เป็นการช่วยกันถอดกคำประพันธ์ เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา"  ตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ย?????

เขียน 21 Aug 2008 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)