อนุทิน 1854 - wwibul

wwibul

เบิร์ด @ 1852: ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา "สถานการณ์โรคเบาหวานในประเทศไทย"

http://epid.moph.go.th/weekly/w_2548/wk48_47/wk48_47_3.pdf

ระบุว่า ในช่วง พ.ศ.2537-2547 มีข้อมูลว่าโรคเบาหวานปีล่าสุดมีอัตราตายต่อแสนประชากร 12.3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงขึ้นทุกปี  และจำนวนผู้ป่วยในและอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน จากสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค และรายภาค พ.ศ. 2537 - 2547 ทั้งประเทศในปี 2547 เป็น 444 รายต่อแสนรายประชากร (คิดเป็นร้อยละ 0.44)

แต่ข้อมูลนี้ ไม่ได้รวมถึงผู้ไปใช้บริการตรวจรักษานอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้รวมถึงผู้ไม่ยอมตรวจรักษาใด ๆ  จึงเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

หาข้อมูลที่แม่นยำยังไม่ได้ครับ เป็นข่าวที่เคยหามาใช้ประกอบงานวิจัยสร้างตัวชี้วัดสุขภาพที่เคยไปร่วมทำวิจัยกับที่ ดร.วิภาดา เป็นหัวหน้าทีมเมื่อปีก่อน

เขียน 25 Apr 2008 @ 22:25 () แก้ไข 25 Apr 2008 @ 22:33, ()


ความเห็น (0)