อนุทิน 18537 - แดนไท

  ติดต่อ

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้จัดโครงการรวมพลคนกิจกรรม (ถนนคนมีฝัน)   ได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี   เหนื่อยค่ะ  แต่ก็มีความสุขที่เห็นนิสิตได้รวมตัวกันแสดงความสมารถ บนเวทีนักกิจกรรม  

ก็เหลืออีกวันที่ 27 สิงหาคม  51 โครงการก็จะเสร็จสิ้น    

  เขียน:  

ความเห็น (0)