อนุทิน 18536 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

คืนนี้ไปแสดงธรรมงานศพป้าแดงที่วัดกระดังงา...

ป้าแดง เป็นญาติฝ่ายโยมพ่อ... เมื่อปีที่แล้ว ลุงพร้อม สามีของป้าถึงแก่กรรม ปีนี้ป้าแดงได้จากไปอีกคน ผู้เขียนปรารภว่า ป้าแดงคงคิดถึงลุงพร้อม หรือไม่ก็ลุงพร้อมอาจมาชวนป้าว่าไปอยู่ด้วยกัน...

หัวข้อธรรมก็ยกสุภาษิตง่ายๆ ว่า...

  • สพฺเพ สตฺตา มรนฺติ จ    มรึสุ จ มริสฺสเร
  • ตเถวาหํ มริสฺสามิ         นตฺถิ เม เอตฺถ สํสโยฯ
  • สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงย่อมตายด้วย ตายแล้วด้วย จักตายด้วย
  • อันว่าเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกัน ความสงสัยในเพราะเรื่องนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรา ฯ

 

เขียน 21 Aug 2008 @ 00:56 ()


ความเห็น (0)