อนุทิน 18496 - Sasinand

Sasinand

@18488   พี่เชื่อเรื่องนี้มานานแล้วค่ะ แต่ไม่ใช่เพราะหนังสือเล่มนี้ พี่เชื่อเพราะเหตุผลด้านศาสนาพุทธค่ะ
ตัวพี่เอง ส่วนใหญ่มักจะได้พบปะ และมีโอกาสสนิทสนมกับคน ที่มีบุคลิกและทัศนะคติที่ใกล้เคียงกันอยู่เนืองๆ
แม้แต่วัดที่ ไปทำบุญประจำ ก็เป็นวัดที่มีการจัดการที่เป็นระบบระเบียบ แล้วการที่มีคนจำนวนมากมา ก็สามารถจัดได้ดี เป็นเรื่องของ ความศรัทธาอย่างแรงกล้าของผู้คนมากมายที่มารวมกัน
ซึ่งตรงกับ จริตส่วนตัว ที่เป็นคนค่อนข้างมีระเบียบค่ะ

เขียน 20 Aug 2008 @ 21:43 () แก้ไข 20 Aug 2008 @ 21:44, ()


ความเห็น (0)