อนุทิน 18480 - คนพลัดถิ่น~ต้นตอ-natachoei(หน้าตาเฉย)

  ติดต่อ

คนที่รู้อะไร                  รู้ว่าตนเองรู้อะไร

คนที่รู้อะไร                  รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

คนที่รู้อะไร                  ไม่รู้ว่าตนเองรู้อะไร

คนที่รู้อะไร                  ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

คนที่ไม่รู้อะไร              รู้ว่าตนเองรู้อะไร

คนที่ไม่รู้อะไร              รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

คนที่ไม่รู้อะไร              ไม่รู้ว่าตนเองรู้อะไร

คนที่ไม่รู้อะไร              ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้อะไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)