อนุทิน 18477 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

กลับมา lab เพื่อทำงานภาคค่ำต่อ :-)

ติดตั้งเครื่องคอมฯ ใหม่เสร็จแล้ว เครื่องนี้ใช้เป็นเครื่องเขียนโปรแกรมเป็นหลัก ต่อจอ 24" สองจอ เพราะ screen space = more productivity ซึ่งพิสูจน์มาแล้วจากการใช้งานคอมพิวเตอร์สองจอมาตลอดช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้

เขียน 20 Aug 2008 @ 18:33 ()


ความเห็น (0)