อนุทิน 18476 - นันทา

  ติดต่อ

ค่ำนี้ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ให้เสร็จเรียบร้อย  และมีงานในหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องต้องสรุปเป็นรายงาน  และเตรียมเรื่องการประชุมในวันศุกร์นี้....ต้องบริหารเวลาให้ลงตัว..

  เขียน:  

ความเห็น (0)