อนุทิน 18476 - นันทา

นันทา

ค่ำนี้ต้องทำรายงานส่งอาจารย์ให้เสร็จเรียบร้อย  และมีงานในหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายเรื่องต้องสรุปเป็นรายงาน  และเตรียมเรื่องการประชุมในวันศุกร์นี้....ต้องบริหารเวลาให้ลงตัว..

เขียน 20 Aug 2008 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)