อนุทิน 18473 - กวิน

กวิน

การมีชีวิตอยู่กับคนที่เรารัก @ 202197 โดย สีตะวัน  

จอร์จ คอลลิน ดับทุกข์ด้วยการเลือก เดินทางสายสุดโต่ง (กามสุขขัลลิกานุโยค) นะครับที่ว่า จากนี้ไป……ขอให้พวกเรา อย่าเก็บของดี ๆ ไว้โดยอ้างว่าเพื่อโอกาสพิเศษ (ถ้าจะให้ดีคือพยามแบ่งปันให้ผู้ที่ยากไร้ ด้วย) กินอาหารให้อร่อย (ควรกินเพื่ออยู่ เพื่อยังอัตภาพ ไม่ควรมัวเมากับการกิน เพราะอาหารอร่อยถ้ากินแล้วไม่พิจารณาให้รู้เท่าทัน จะเกิด โลภะ และโมหะ ถ้าอาหารไม่อร่อย กินแล้วไม่พิจารณาให้รู้เท่าทันจะเกิดเป็นโทสะ) ไปเที่ยวในที่ที่อยากจะไป (แต่ก็ไม่ควรเป็นสถานที่อโคจร)  น้ำหอมดี ๆ ที่ชอบ จงหยิบมาใช้ น้ำหอมที่ดมแล้วว่าหอม ถ้าไม่พิจารณาให้รู้เท่าทันจะเกิดเป็น โลภะ เมื่อไม่ได้ใช้น้ำหอมที่ดมแล้วหอม ใจจะคับแค้นขุ่นข้องเกิดเป็น โกรธะ และถ้าถวิลหาแต่น้ำหอมที่ดมแล้วหอม ถือเป็น โมหะ สงผลให้เกิดความทุกข์ (ทนอยู่ได้ยาก/ทนไม่ได้)  โลภะ โทสะ โมหะ เรียกว่า อกุศลมูล 3 เชื่อมโยงประสานถักทอกับ ตัณหา 3 ประการ อันได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา หลวงปู่แหวนท่านว่า "กามตัณหาเปรียบเหมือนเชือกผูกคอ ภวตัณหาเปรียบเหมือนปอผูกศอก วิภวตัณหาเปรียบเหมือนโซ่ผูกขา จะเอาอาวุธมีมีดหรือขวาน มาตัดมันเท่าไรมันก็ไม่ขาด ยกเว้นแต่ผู้มีปัญญาบารมี"

1.กามตัณหา ความยินดี ชอบใจ พอใจ ความรัก และ ความอยากได้ ใน อารมณ์ ทั้ง 6 ประกอบด้วย (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ธัมมารมณ์)
2. ภวตัณหา ความอยากมี อยากเป็น อยากได้
3. วิภวตัณหา ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้

พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า จงเห็นตัณหาเหมือนเถาอัญชัน เอ้ยเถาวัลย์ที่พันต้นไม้ แล้วที่สุดต้นไม้ก็จะตาย จงรีบตัดรากเถาวัลย์นี้ด้วยปัญญาเถิด

เขียน 20 Aug 2008 @ 16:40 () แก้ไข 21 Aug 2008 @ 09:10, ()


ความเห็น (0)