อนุทิน 18467 - กวิน

  ติดต่อ

สวัสดีครับอาจารย์ Ping  @18462 ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ จากหนังสือไฮเทคไฮทุกข์ โดย  ท่านชยสาโร ภิกขุ ชอบสองบรรทัดนี้ครับ

ถ้าใครที่นับถือศาสนาอื่นมาถามเราว่าชาวพุทธเชื่อเรื่องอะไร   เราตอบได้เลยว่า เชื่อในความสามารถของตนเอง ที่จะพ้นจากความทุกข์ และเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

พระพุทธศาสนาสอนว่า เราควรพิจารณาชีวิตของตนและถามตนเองว่า เราอยู่เพื่ออะไร เราต้องการชีวิตอย่างไร เดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างเหตุปัจจัยของชีวิตเช่นนั้นหรือไม่ ทำอย่างไรเราจึงจะมีชีวิตที่เราภูมิใจได้  ทำอย่างไรเราจึงจะมีชีวิตทั้งที่มีประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้าง และสังคม ทำอย่างไรเราจึงจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)