อนุทิน 18450 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

อนึ่ง... "พระ" คือ “ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร”
วัฏฏะสงสารนี้เป็นตัวทุกข์
ทุกข์ทั้งหลายมีขึ้นเนื่องจากการเกิด
และการเกิดใดมีต้นสายปลายเหตุมาจากกิเลสที่ยังคงเหลือ

  เขียน:  

ความเห็น (0)