อนุทิน 18450 - ปภังกร Happinesss

อนึ่ง... "พระ" คือ “ผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร”
วัฏฏะสงสารนี้เป็นตัวทุกข์
ทุกข์ทั้งหลายมีขึ้นเนื่องจากการเกิด
และการเกิดใดมีต้นสายปลายเหตุมาจากกิเลสที่ยังคงเหลือ

เขียน 20 Aug 2008 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)