อนุทิน 18429 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

บันทีกนี้เขียนเสียยาว แต่สิ่งหนึ่งที่สื่อสารได้ไม่ดีคือ "Digital KM ไม่ใช่ GotoKnow" แต่ GotoKnow เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ภายใต้ Digital KM (ที่ได้รับปันส่วนงบประมาณมาไม่ถึงล้านด้วยซ้ำ) เพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นบริการเดียวที่กำลังใช้งานอยู่เท่านั้นเอง

Digital KM คือโครงการสนับสนุนภาคี สสส. ทั้ง 2,000 กว่าภาคีในการจัดการความรู้

อืมม... ในอนุทินเขียน description ได้บรรทัดเดียวจริงๆ ด้วย

เขียน 20 Aug 2008 @ 00:58 () แก้ไข 20 Aug 2008 @ 01:03, ()


ความเห็น (0)