อนุทิน 18421 - อ.อาลัม

  • ครึ่งวันเช้าวันนี้ (๑๙ ส.ค.๒๕๕๑) ประชุมประกันฯที่ ห้องประชุม ชั้น ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ช่วงบ่ายทำ power point การบริหารความเสี่ยง (risk management) ต่อจากเมื่อคืนวานจนเสร็จ อัลหัมดุลิลละฮฺ
  • คืนนี้ค้นข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการความรู้ เตรียมทำ power point
  • ที่ยังค้างอยู่คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  • ตั้งแต่พรุ่งนี้ ๒๐-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ไปประชุมปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี
  • แต่...บ่ายพรุ่งนี้มีประชุมกก.บริหาร วาระสำคัญไม่ได้เข้าร่วม อัดนัน เข้าแทน
เขียน 20 Aug 2008 @ 00:07 ()


ความเห็น (0)