อนุทิน 18408 - มะปรางเปรี้ยว

ถ้าอ่าน paper แล้ว ตั้งแต่หัวข้ออ่านแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชัดเจนและงงๆ อย่างนี้ควรอ่าน paper นั่นต่อหรือไม่..?

เขียน 19 Aug 2008 @ 22:48 () แก้ไข 19 Aug 2008 @ 22:49, ()


ความเห็น (0)