อนุทิน 184 - ต้นกล้า

ต้นกล้า

เมื่อวานจัดการเพิ่ม Ajax ให้ส่วนแสดงบันทึกแยกรายเดือน ในหน้าข้อมูลบล็อก จริงๆ แล้วการสร้าง Ajax App ด้วย Rails + Prototype ถือว่าเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดแล้ว แต่การเอาต่อเติม Ajax หรือรื้อ Ajax นี่เป็นสิ่งที่ยุ่งยากประการหนึ่งทีเดียว

นอกจาก Ajax แล้ว ยังเข้าใจการส่งผ่านค่าตัวแปรต่างๆ ระหว่างชั้น MVC ของ Ruby + Rails ได้ชัดเจนขึ้น ถ้าพูดถึงความสวยงามของ OOP ถือว่ามันอยู่ลำดับที่ 2 รองจาก Java แต่ชนะ PHP ขาด

ในบรรดา MVC ถือว่า V(iew) ใช้เวลาทำนานที่สุด เสียเวลากับการทดสอบการแสดงผลเยอะ ยิ่งเป็น CSS + JavaScript + Ajax ด้วยแล้ว เปลืองพลังมากๆ

เขียน 10 Apr 2008 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)