อนุทิน 18399 - Panuch

  ติดต่อ

การเริ่มฝึกปฎิบัติงานวันแรก โดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆละ  ประมาณ 12 คน  ของนิสิตจิตวิทยาปี 2   ณ งานแนะแนว ฯ

  เขียน:  

ความเห็น (0)