อนุทิน #18399

การเริ่มฝึกปฎิบัติงานวันแรก โดยการแบ่งเป็นกลุ่มๆละ  ประมาณ 12 คน  ของนิสิตจิตวิทยาปี 2   ณ งานแนะแนว ฯ

เขียน:

ความเห็น (0)